Splinter Cell: Conviction | Step By Step - بازی های جدید
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

بازی های جدید

تمامی بازی های جدید X360 و PS3 نقد آنها ،عکسهایشان ،....

Splinter Cell: Conviction | Step By Step

Splinter Cell: Conviction
Step By Step


مرحله اول – Merchant's Street Market :
صحنه اول بازی را مشاهده نموده و دوربین را به سمت نوشته روی ساختمان حرکت دهید. به جلو رفته و در مکان مشخص شده کاور بگیرید. با توجه به نوشته ها ، جای خود را تغییر دهید. صحنه عوض می شود. چراغ داخل اتاق را روشن کنید و به صحبت ها گوش کنید. پس از اتمام صحبت ها دوباره چراغ را خاموش کنید. به زمان حال برمی گردید. دشمنانتان را سریعا نابود کنید. دوباره به زمان گذشته بر می گردید. پس از دیدن صحنه ، در سالن پنهان شوید1. دکمه B را فشار دهید و سپس با دکمه RB روی دشمنان آن طرف سالن علامت گذاری کنید. پس از علامت گذاری هر دو نفر دکمه Y را فشار دهید تا دشمنانتان را از بین ببرید. پس از بازگشت به زمان حال ، به سمت نقطه مورد نظر رفته و دشمنان را با روشی که آموختید2 از بین ببرید. حرکت قبل خود را ببینید و ساده تر دشمنان را از بین ببرید3.
پس از اینکه دشمنان داخل آن محوطه را از بین بردید ، به دنبال فرد دیگری که به داخل دستشویی گریخته بروید و با B در را بشکنید. پس از گرفتن او با دکمه B او را مجازات کنید تا اعتراف کند.
نکته 1: هنگامی که صفحه سیاه و سفید می شود به این معناست که شما در امان هستید و دشمنان شما را نمی توانند در این حالت ببینند.
نکته 2: یکی از روش های کشتن دشمنان است. با RB دشمنانتان را (به تعداد مشخص) علامت گذاری می کنید و با Y آن ها را می کشید.
نکته 3: هنگامی که شما با دشمنان در حال جنگ باشید ، وقتی از جایی به جای دیگری بروید ، حرکت قبلی شما به صورت یک سایه 3 بعدی نمایش داده می شود.

مرحله دوم – Kobin's Mansion :
به سمت در رفته و بنشینید. دکمه A را فشار دهید تا توسط آینه ای که در Cut Scene مشاهده کردید بتوانید از زیر در ، آن طرف در را مشاهده کنید. در را باز کرده و به ساختمان نزدیک شوید. به سمت در اصلی ساختمان نروید. بعد از اینکه از در بیرون آمدید رو به رویتان یک در وجود دارد که در پشتی ساختمان به حساب می آید. آرام در را باز کرده و فرد پشت در را با فشار دادن دکمه B بکشید. سپس دوباره از ساختمان بیرون آمده و به سمت یکی از ماشین های بین در اصلی و در پشتی بروید. با فشار دادن دکمه B آژیر ماشین را به صدا در آورید تا یکی از ماموران جلوی در به بیرون بیاید. به سرعت از در پشتی وارد شده و از مکان مشخص شده بالا بروید و فرد پشت پنجره را بکشید. هنگامی که وارد اتاق شدید بنشینید و در را باز کنید. یکی از دشمنان رو به روی در و پشت به آن ایستاده. او را کشته و به سمت چپ بروید. داخل اتاق شوید. 2 نفر در اتاق هستند. هر دو را با RB علامت گذاری کنید و سپس آن ها را بکشید. از همان دری که وارد شدید برگردید. به بالای لوستر شلیک کنید تا بر روی دشمنانتان بیافتد تا بمیرند. وارد در رو به روی خود شوید و چراغ را خاموش کنید و دشمنان را از بین ببرید. حال این منطقه خالی از دشمنان است و شما باید به سمت دری شیشه ای حرکت کنید. به سمت جعبه اسلحه ها و مهمات بروید و تمامی اعمالی که به آن احتیاج است انجام دهید (البته با توجه به پولی که در اختیار دارید). به راه خود ادامه دهید و در انتهای راه رو از لوله بالا روید و روی دشمنی که روی پله قرار دارد بپرید و او را از بین ببرید و سپس از پله دومی بالا روید و دشمنی که در راه روی دوم قرار دارد را از بین ببرید. سپس به جسمی که متصل به سقف است شلیک کنید و به سمت پایین بروید و دشمنان را از بین ببرید و وارد راه رو شوید. FlashBang ها را از روی میز بردارید و به سمت پایین رفته و به هنگام ورود به سالن به سمت چپ رفته و از لوله بالا روید و سعی کنید به صورت نا محسوس تمام دشمنان را نابود کنید. بعد از کشتن دشمن ها وارد اتاق رو به رو شوید و از جعبه مهمات استفاده کرده و از پله ها بالا روید و به سمت نقطه مورد نظر حرکت کنید. سپس از لوله بالا روید و به سمت راست حرکت کنید و داخل سالن شوید. از پله ها به سمت بالا بروید و از پنجره به بیرون بروید و به سمت راست حرکت کنید و دشمنانی که نزدیک پنجره هستند را از بین ببرید و در آخر وارد سالن شوید و پس از کشتن دشمنان مردی که با مشخص شده است را از پشت دستگیر کنید. حواستان باشد که او مست است و بی پروا شلیک می کند. پس از اینکه او پشتش را به شما کرد به سمت او بدوید و با دکمه B او را دستگیر کنید و شکنجه دهید تا اعتراف کند. با حمله نیرو های نظامی این مرحله به پایان می رسد.

مرحله سوم - Price Airfield :
پس از مشاهده صحنه ، مرحله با ماموریتی که از Grim دریافت کردید ، آغاز می شود. از اتاق خارج شوید و مستقیم حرکت کنید. با کاور گیری مناسب دشمنان را بدون سر و صدا از بین ببرید. به سمت میز رفته و بمب ها (C4) را بردارید. از پله ها بالا بروید و وارد ساختمان شوید و موتور هایی که از سقف آویزان شده است را بر روی سر دشمنان بیاندازید و سپس تمام دشمنان را نابود کنید . یکی از بمب های C4 را بر روی هلیکوپتر قرار دهید و از دری دیگر وارد یک اتاق شوید. سپس به سمت جلو حرکت کنید.
تذکر: در این قسمت بهتر است به علت زیاد بودن دشمنان از کشتنشان صرف نظر کرده و از اتاقک های پیش ساخته کنار اردوگاه استفاده کنید تا مشکلی برایتان پیش نیاید.
پس از عبور از موانع و دشمنان و رسیدن به اتاقک مورد نظر ، دسته ژنراتور را بکشید و از اتاق خارج شوید. سپس دوباره وارد اتاقک ها شوید و به طور مخفیانه دشمنان را از بین ببرید تا به سمت دیگر اردوگاه برسید. بعد از اینکه ماهواره ها را مشاهده کردید بر روی آن یک بمب C4 دیگر بگذارید. در این هنگام دشمنان از سمت راست شما وارد اردوگاه می شوند و تمام اردوگاه را تحت نظر می گیرند. در اینجا شما دو راه برای گذر از این قسمت و رسیدن به قسمت آخر مرحله دارید. یا می توانید تمامی دشمنان را از بین ببرید و یا دوباره با استفاده از اتاقک های پیش ساخته آن ها را دور زده و و مسیر خود را طی کنید. پس از گذشتن از این قسمت به قسمت انتهایی اردوگاه می رسید. با کشتن چند نگهبان وارد اتاقک نگهبانی شوید و و با دستکاری در کامپیوتر در را باز کنید. پس از باز شدن در به سمت بیرون می روید و سوار ماشین Grim می شوید.مرحله چهارم - Diwanya , Iraq :

مرحله چهارم یکی از واقعه های 20 سال پیش را روایت می کند. این مرحله کاملا اکشن است و هیچ صحنه مخفی کاری ای در آن وجود ندارد. پس از به هوش آمدن باید به سمت مکان مورد نظر رفته و Sam را نجات دهید. پس از نجات دادن Sam باید از او تا آمدن نیرو ها محافظت کنید.

مرحله پنجم - Washington Monument :
پس از مشاهده Cut Scene وارد شهر بازی شوید. اگر با دقت بر روی صفحه نگاه کنید ، 3 علامت ضربدری بر روی آن قرار دارد. این 3 علامت نشان دهنده مکان 3 مامور هستند که باید آن ها را پیدا کنید (بدون آنکه دیده شوید). پس از پیدا کردن آن ها صبر کنید به قسمتی که مردم در آن جا نیستند بروند (نقاطی که صفحه سیاه و سفید می شود). از پشت سر آن ها را با دکمه B گرفته و با شکنجه از هر 3 آن ها اعتراف بگیرید1. پس از اتمام کار این 3 نفر ، به سمت اتاقی که نشانه گذاری شده است بروید. یک ساختمان بزرگ که در پایین آن یک اتاق قرار دارد. برای ورود به اتاق به سمت چپ اتاق بروید و با دوستتان صحبت کنید و پس از دریافت کوله پشتی از اتاق خارج شوید. ماموران پی به حضور شما در شهر بازی برده اند و شهر بازی را خالی می کنند. شما باید از انتهای شهر بازی (جایی که هستید) به سمت پارکینگ شهر بازی (جایی که در اول بازی بودید) بروید. در بین راه شما با 5 موج دشمن رو به رو می شوید. 3 موج اول که در داخل شهر بازی هستند را می توانید با زدن دکمه X چند ثانیه ای شوکه کنید. سریعا از جلوی آن ها رد شوید. 2 موج آخر که در جلوی پارکینگ هستند را می توانید با کاور گیری مناسب از بین ببرید و مرحله را به پایان برسانید.
نکته 1: توجه داشته باشید که اگر این کار را در حضور مردم انجام دهید ماموریت شما شکست می خورد. هم چنین ماموران هم نباید شما را ببینند و شناسایی کنند.

مرحله ششم - White Box Laboratories :
در ابتدا به سمت جعبه مهمات پشت ماشین بروید و احتیاجات خود را برطرف کنید. به سمت اتاقک نگهبانی رفته و نگهبان داخل آن را بکشید. حال وارد محوطه بزرگ کارخانه شوید. در انتهای سمت چپ ساختمان یک لوله وجود دارد. لوله را گرفته و مسیر لوله را ادامه دهید و به سمت بالا روید تا اینکه به پست بام برسید و به کنار دیوار سمت راست بروید و با دکمه A از آن بالا بروید. در بالای دیوار یک اتاقک توری مانند وجود دارد. با دکمه A به بالای آن رفته و از لوله ای که بالای اتاقک وجود دارد بالا بروید. به سمت راست بروید تا کناره های دیوار را بگیرید. به سمت راست حرکت کنید تا به لوله ی بعدی برسید. همینگونه راه خود را ادامه دهید تا به یک بالکن برسید. داخل آن شوید. سمت راست بالکن یک لوله ی دیگر وجود دارد. دوباره از آن ها بالا بروید تا به میله های زرد رنگ برسید. میله ها را بگیرید و به سمت راست بروید. این حرکات را هم چنان ادامه داده تا اینکه به انبار کارخانه برسید. مسیر را ادامه دهید و از موانع عبور کنید. به پایین پله رفته و در سمت راست ، لوله بالای سرتان را بگیرید و تا انتها مسیر لوله را طی کنید. در پایین ، به سمت راست رفته و به پایین بپرید. مسیر را طی کرده و از پله ها پایین بروید تا به یک در برسید. با استفاده از دوربین خود پشت در را مشاهده کنید و به سمت چپ در رفته و از لوله بالا بروید تا به شیشه روی سقف اتاق برسید. دو نفر اطراف خود را علامت گذاری کنید و با دکمه LT بر روی یکی از دشمنان که زیرتان است بپرید و فرد دیگر را بلافاصله با Y نابود کنید. به سمت کامپیوتر رفته و تغییرات لازم را انجام دهید. حال شما می تانید از دوربین ها مدار بسته استفاده کنید شما باید دوربینی را پیدا کنید که چند گروه امنیتی به اضافه دو دانشمند در آن حضور دارند. یکی از دانشمندان زن است و پس از کشته شدن یکی دیگر از دانشمندان گروگان گرفته می شود. سرپرست نیرو های امنیتی نیز مرد مو طلایی است.
از در خارج شده و مسیر را طی کنید و از پنجره به بیرون بپرید و دشمنان را از بین برده و یکی از دانشمندان گروگان گرفته شده را نجات دهید. با او صحبت کنید. بعد از صحبت با او سوار آسانسور شده و بر روی صفحه کلید طبقات کلیک کنید تا به طبقه دوم برده شوید. از آسانسور خارج شده و از جعبه مهمات استفاده کنید. در کنار صندوق مهمات رفته و از پنجره به بیرون پریده و به سمت چپ بروید تا به اتاق کناری برسید. از داخل پنجره دوم یکی از دشمنان را از بین ببرید و سپس کلیه ی دشمنان را بکشید. وارد اتاق شده و مسیر خود را ادامه دهید تا به پله برسید. در سمت چپ پله ها یک لوله وجود دارد. از آن بالا رفته و به صورت مخفیانه کلیه دشمنان را از بین ببرید و از پله ها به بالا بروید و در آخرین طبقه وارد در شده و در اتاق از جعبه مهمات استفاده کنید. به مسیر خود ادامه دهید تا به یک در فلزی برسید. وارد شده و دشمنان را از بین ببرید و به انتهای سالن بروید و وارد در قرمز رنگ شده. در انتهای راه رو از لوله بالا بروید. آن را تا انتها بپیمایید تا به یک اتاق دیگر برسید. دشمنان را نابود کرده و مسیر را تا انتها طی کنید تا به یک در برسید. پایین در را نگاه کنید و با دکمه A آن طرف در راه مشاهده کنید. داخل آن شده و تمامی دشمنان را از بین ببرید و به جلو حرکت کرده و به سمت چپ جایی که لوله قرار دارد بروید. از لوله بالا رفته و بر روی سقف اتاق دیگر بروید و از بالا به داخل آن اتاق بپرید.
به سمت کامپیوتر رفته و بر روی آن کلیک کنید و در این اتاق بمانی و تمام دشمنانی که وارد اتاق می شوند را از بین ببرید. دشمنان از 3 درب اصلی در 3 موج حمله می کنند. اول از آسانسور ، سپس از درب سمت راست و دست آخر از درب سمت چپ. دوباره همین اتفاق با تعداد دشمنان دیگر تکرار می شود. اما در موج سوم از هر 3 این درب ها همزمان دشمنان به شما حمله می کنند. با کاور گیری مناسب به راحتی می توانید آن ها را از بین ببرید. پس از اتمام کار کامپیوتر ، به سمت نوشته روی دیوار بروید و از پله ها به سمت پایین بروید. از بالای دیوار به سمت پایین پریده و تمام دشمنان را نابود کنید. خود را به انتهای سالن رسانده و از پله ها بالا بروید و با انجام تغییرات دشمنتان را از بین ببرید.پس از مشاده صحنه به سمت پایین رفته و موج جدید دشمنان را به انتخاب خود یا از بین برده یا فریب دهید و بدون کشت و کشتار از کارخانه خارج شوید.مرحله هفتم - Lincoln Memorial :

به سمت نقطه مورد نظر حرکت کرده و وارد کابین شوید و بر روی کامپیوتر کلیک کنید. سپس شما 3 دوربین مدار بسته با قابلیت ظبط صدا در اختیار دارید. با این 3 دوربین باید صدا و تصویر یک مرد سفید پوست (با پالتو طوسی رنگ) و یک مرد سیاه پوست (با کت و شلوار مشکی) را ظبط کنید.
وارد دوربین شماره 3 شوید و دوربین را روی آن ها زوم کنید تا صدای آن ها را واضح بشنوید. سپس زمانی که آن ها حرکت کردند روی دوربین شماره 1 قرار بگیرید و سپس به دوربین شماره 2 رفته و بعد از مدتی دوباره به دوربین شماره 1 برگردید. پس از اتمام صحبت های آن ها از کابین خارج شده و به سمت نقطه مورد نظر بروید. سپس آن مرد سیاه پوست را دستگیر کرده و از او بازجویی کنید. بعد از مشاهده Cut Scene به دنبال قاتل بروید1. در این میان هیچ توجهی به دشمنان دیگر نداشته باشید. برای این که آن ها را فریب دهید می توانید از صدای آژیر ماشین ها استفاده کنید.

پس از از بین بردن وی ، افراد دیگری که به شما شلیک می کنند را از بین ببرید تا Grim به دنبالتان آید.

مرحله هشتم – Third Echelon HQ :
پس از مشاهده ی صحنه ، از جعبه مهمات که پشت ماشین قرار دارد استفاده کنید. سپس به سمت اتاقک نگهبانی رفته ، به طوری که دوربین های امنیتی شما را نبینند. کنار دیوار ایستاده و با دکمه A به بالای دیوار بپرید. با استفاده از Sticky Camera داخل اتاق را نگاه کنید (از داخل شکاف بالای اتاقک آن را داخل انداخته و X را فشار دهید). سپس دوربین را De Active کرده و اگر کسی داخل آن نبود به درون آن بپرید.
تذکر: با دیده شدن شما توسط دشمنان یا دوربین ها امنیتی ماموریتتان شکست می خورد.
از در سمت راست خارج شده و مراقب دوربین ها و گارد ها باشید. وارد در انتهایی سالن شوید (برای راحت رسیدن به سمت دیگر پارکینگ می توانید از سمت چپ پارکینگ حرکت کنید). بمب C4 را در محل مققر قرار دهید. از دری که وارد شدید خارج شوید و به سمت طبقه پایین پارکینگ حرکت کنید. یکی از نگهبانان برای شما مشکل زا خواهد بود. او را هنگامی که از دوربین ها دور است بکشید. دوباره در انتهای راهرو اتاق دیگری وجود دارید. وارد آن شده و یک بمب C4 دیگر کار بگذارید. از اتاق خارج شده و به سمت آسانسور بروید و کلیک کنید تا به طبقه ی دیگر بروید. به سمت میز منشی حرکت کنید. پس از صحبت با او سریع از روی میز او بپرید و وارد راهروی رو به رویتان شوید و تا انتها مسیر را طی کنید.
تدکر: توجه داشته باشید در این قسمت باید خیلی سریع عمل کرد زیرا با فعال شدن Security System درب ها بسته می شود و شما از ادامه بازی منع می شوید. در این راه گارد ها را نیز باید از بین ببرید.پس از اتمام مسیر راهرو از پله ها پایین رفته و دشمنان را از بین ببرید و به سمت نقطه مورد نظر حرکت کنید (برای مخفی ماندن می توانید دوربین ها را با گلوله از بین ببرید). در انتهای مسیر وارد در قرمز رنگ و سپس درب علامت گذاری شده بشوید و پس از صحبت با مرد داخل اتاق و دریافت Sonar Goggles به بیرون از اتاق بروید و دشمنان را یک به یک (با استفاده از Sonar Goggles یا بدون آن) از بین ببرید. داخل سالن سمت راست شوید. وقتی به اتاق مورد نظر رسیدید از دوربین استفاده کنید. حال لیزر ها را می بینید. از لیزر ها عبور کرده. سپس به سمت راست بروید و از سه لیزر پشت سر هم عبور کنید. پس از عبور از آن ها به سمت چپ رفته و از لیزر های که به صورت مربعی در حال حرکت هستند عبور کنید. سپس با دکمه A به آن طرف دیوار بپرید و پس از رسیدن به سالن از پله ها بالا بروید و از Reed بازجویی کنید. پس از مجازات و دریافت اطلاعات از او دشمنان را از بین ببرید. سپس منتظر بمانید تا Wave بعد دشمنان از در مقابل شما وارد سالن شوند. آن ها را از بین برده و وارد درب رو به رویتان شوید. یک اتاق لیزری دیگر. از Sonar Goggles استفاده کنید. وارد درب سمت چپ شوید. از صندلی ها بپرید و از موانع لیزری عبور کنید. از در سمت راست خارج شده و وارد درب رو به رویتان شوید. سپس از بالای دیوار بپرید و به سمت دیگر دیوار بپرید و نگذارید لیزر هایی که به صورت افقی در بالای دیوار در حال گردش اند به شما برخورد کنند. پس از پریدن به آن طرف دیوار به طرف دیوار سمت راست خود بروید و از آن بالا بروید و لوله ای که به سقف متصل است را بگیرید و از لیزر ها عبور کنید و از درب رو به روی خود خارج شوید و به سمت نقطه مورد نظر رفته و دشمنان را از بین ببرید. از پله ها بالا رفته و دشمنان را از بین ببرید. در انتهای سالن وارد اتاق شوید و به سمت تلفن رفته و صحنه را مشاهده کنید. پس از مشاده صحنه شما قابلیت تیر اندازی بدون نشانه گیری را در اختیار دارید. یعنی علامت گذاری بر روی دشمنان به صورت خودکار انجام می شود و کافیست شما دکمه Y را بزنید. به سمت نقطه مورد نظر رفته و تمامی دشمنان را از بین ببرید.

مرحله نهم – Michigon Ave , Reservoir :
پس از مشاهده صحنه از جعبه مهمات استفاده کرده. به سمت منطقه ای که تعدادی از گارد های نظامی ایستاده اند بروید. آن ها را از بین برده و سرکرده آن ها را مورد بازجویی قرار دهید. پس از مجازات کردن او به سمت در بروید و داخل اتاق شوید. کنار دیوار کاور گرفته و به دشمن نزدیک راه ورودی به سالن را از بین ببرید. سپس به سمت قطعه فلزی روی سقف شلیک کنید تا آن روی زمین بیافتد. سپس تمام دشمنان را نباود کنید و به اتاق انتهای سالن بروید و تا انتها در مسیر لوله حرکت کنید. سپس نشسته و با از شکاف کنار دیوار به داخل تونل بروید. سپس دشمنان را از بین برده و به سمت نقطه مورد نظر بروید. با دانشمند صحبت کرده و پس از مشاهده صحنه به داخل لوله رفته و پس از خروج از آن از جعبه مهمات استفاده کرده و از پله ها به سمت بالا حرکت کنید. مسیر را تا انتها بپیمایید. در انتهای مسیر با دکمه A به بالای دیوار بپرید و مرحله را به اتمام برسانید.

مرحله دهم – Downton District :
به سمت دیوار رو به رو رفته و از آن بالا بروید. یکی از گارد ها به سمت شما می آید. آن را کشته و سپس تمام دشمنان را که در خارج اتاق هستند را نابود کنید. سپس با کاور گیری مناسب مردی که پشت ماشین گان ایستاده را از بین ببرید. سپس به اتاقی که مشین گان در آن است بروید و از بالای دیوار به پایین بپرید. مسیر تونل را طی کنید و از قسمت راست از دیوار بالا بروید. یک گارد به سمت شما می آید. او را از بین برده و سپس به بالا روید و با کاور گیری مناسب تمام دشمنان را از بین ببرید و به سمت نقطه مورد نظر حرکت کنید. ژنراتور را از کار بندازید. به سمت دیگر رفته و دشمنان را بکشید. به هنگام ورود به تونل از جعبه مهمات استفاده کنید و به راه خود ادامه دهید. پس از مشاهده ی صحنه به سمت نقطه مورد نظر بروید و تمامی دشمنان را از بین ببرید.
تذکر: بهتر است برای اینکه این مرحله را سریعتر به اتمام برسانید مقابل نور افکن هلی کوپتر قرار نگیرید. سپس به هنگام رسیدن به نقطه مورد نظر روی ژنراتور کلیک کنید تا صحنه ی پایانی مرحله دهم را مشاهده کنید.مرحله یازدهم – The White House :
به سمت مکان علامت گذاری شده حرکت کنید و دشمنانی که درون اتاق ایستاده اند را با چند نارنجک نابود کنید. به حرکت خود ادامه داده تا به خیابان برسید. مسیر را ادامه داده و کوچه را پیدا کنید.در انتهای این کوچه گارد های امنیتی قرار دارند. از لوله ای که در رو به روی شماست استفاده کرده و به بالا بروید. سپس از دیوار آویزان شده و به سمت چپ حرکت کنید. به مسیر خود ادامه داده تا به یک لوله ی دیگر برسید. از آن لوله پایین آمده و از لوله مقابل آن بالا بروید. سپس لبه های دیوار را گرفته و به سمت چپ بروید و از شکاف دیوار ، وارد سالن شوید و به آهستگی از کنار گاردی که در کنار در ایستاده عبور کنید. به صورتی که اصلا متوجه حضور شما نشود. سپس به نقطه مورد نظر رفته و از جعبه مهمات استفاده کنید. از پیاده روی سمت راست حرکت کنید تا به یک نردبان برسید و از آن بالا بروید. به بالای بالکن بروید و از انتهای بالکن به پایین بپرید. به داخل گودال حفر شده که به یک تونل زیر زمینی می رسد بپرید. تونل را طی کرده تا از پشت تجمع گاه مردم بیرون آیید. سعی کنید بعضی از گارد ها را علامت گذاری کرده و آن ها را از بین ببرید تا راه آسان تری در پیش داشته باشید. به سمت نقطه مورد نظر بروید. پس از مشاهده صحنه به کامیون حاوی بنزین شلیک کنید و تمامی دشمنان را نابود کنید و به مسیر خود ادامه دهید. به سمت باغ حرکت کنید. اینبار بهتر است از کشتن دشمنان صرف نظر کنید. پس از مشاهده صحنه به سمت مکان علامت گذاری شده رفته و گارد های داخل سالن را بکشید. به اتاق رو به رویی بروید و از جعبه مهمات استفاده کنید. سپس از پله ها بالا بروید و دشمنان را از بین ببرید. به سمت نقطه مورد نظر بروید. در سمت راست اتاق رئیس جمهور یک لوله وجود دارد. از آن بالا رفته و تمام گارد های نظامی را از بین ببرید. به سمت رئیس جمهور رفته و از او بازجویی کنید. سپس گارد هایی که به داخل سالن نفوذ می کنند را از بین ببرید. سپس به سمت درب سمت چپ (اتاق رئیس جمهور) رفته و دشمنان را نابود کنید. سپس به نقطه مورد نظر بروید. پس از مشاهده صحنه به سمت آسانسور رفته و از محفظه ی آن به ایین بپرید. دشمنان را نابود کرده و به سمت نقطه مورد نظر حرکت کنید و در انتهای آشپزخانه از جعبه مهمات استفاده کنید. سپس با کاور گیری مناسب از برخورد گلوله های تیربار خودکار جلوگیری کنید. به راهروی سمت چپ سالن رفته و دشمنان را نابود کنید و به سمت نقطه مورد نظر حرکت کنید و فردی که پشت تیربار نشسته است را از بین ببرید و به مسیر خود ادامه دهید و دشمنان را نابود کنید تا به نقطه مورد نظر برسید.تذکر: در این قسمت کاور گیری از اهمیت زیادی برخوردار است. شما می توانید با کاور گیری دقیق و مناسب این قسمت را به آسانی از پیش رو بردارید.
پس از مشاهده صحنه پایانی بازی روی تمامی گارد ها علامت گذاری کرده و به هنگام حمله Boss آخر دکمه B را فشار داده تا تمامی گارد ها را از بین ببرید. سپس حق انتخاب دیگری برای شما وجود دارد. Boss آخر بازی را ببخشید یا او را شکنجه دهید و بکشید. پس از تمامی این کار ها صحنه پایانی بازی را مشاهده می کنید.
در اینجا قسمت Single Player بازی به پایان رسید.
تاریخ ارسال: یکشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 09:01 ب.ظ | نویسنده: سهند | چاپ مطلب 0 نظر
خدمات وبلاگ نویسان